Hyvinvointialue

Vastuuta huomisesta

Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. 

Hyvinvointialueen asiat koskettavat meitä kaikkia. Varsinais-Suomen aluevaltuusto päättää lähes kaikista hyvinvointiimme liittyvistä palveluista kuten esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluista, vammaispalveluista, lasten ja nuorten perheiden palveluista, sosiaalihuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, hammashoidosta, TYKS Salon sairaalan toiminnasta, terveyskeskuspalveluista ja niiden vastaanottopaikoista.

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta tulee tehdä mahdollisimman toimiva. On tärkeää, että hallinnosta tulee mahdollisimman matala ja toimiva ja että yksityisen sektorin palveluntuottajat ja kolmannen sektorin järjestöt otetaan heti tiiviisti osaksi alueen toimintaa. Myös palvelusetelin käyttöä tulee lisätä ja laajentaa terveyspalvelujen sektorilla. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö on potilaan etu. Pidän myös erittäin tärkeänä Salon sairaalahankkeen etenemistä.

Koen tärkeäksi, että terveyspalvelut ja neuvolat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulee olla meille itseisarvo. Varhainen puuttuminen lapsen ja perheen ongelmiin on paras tapa ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia sekä syrjäytymistä. Perheiden tulee saada apua ongelmiinsa aina, kun he sitä tarvitsevat Lasten hyvinvointi on oltava meille aikuisille aina numero yksi.

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut tulee myös olla nykyistä paremmin saatavilla. Kenenkään ei pidä odottaa hoitoa jonossa.

Monipuolista hoivaa ikäihmisille. Yksilölliset ja monipuoliset kotipalvelut mahdollistavat ikäihmisen turvallisen asumisen mahdollisimman pitkään kotona. Kotona asumista tukevat myös omaishoito ja palvelusetelit. Kun kotona asuminen ei ole enää vaihtoehto, tulee hoivakotiasumiseen siirtymisen olla mahdollista helposti. Myös senioritaloasuminen kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille on tervetullut lisä ikääntyvien palveluihin.

Nopea ja toimiva ensihoito- ja pelastuspalvelut ovat onnettomuustilanteessa tai sairaustapauksessa ensiarvoisen tärkeitä. Sitä pienemmät vahingot, mitä nopeammin apu on paikalla. Maaseudulla on yleensä pitkät välimatkat ja palokunnan saapuminen esimerkiksi palopaikalle kestää kauan. Siksi myös VPK-toiminnan merkitys on merkittävä.

Sote-alan ammattilaisista on pulaa. Henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta työ on tekijöilleen mielekästä ja motivoivaa. Kun työ on sujuvaa ja organisaatio toimii, saavat myös asiakkaat parasta mahdollista palvelua.

Ei maakuntaverolla. Suomalaiset eivät tarvitse enää yhtään uutta veroa nykyisten lisäksi. Uudistuksen tarkoituksena on nopeampi hoitoon pääsy ja kustannussäästöt. Ilman tarkkaa taloudenpitoa säästötavoitetta ei saavuteta ja kokonaiskustannukset kasvavat.