Politiikka

Vastuuta huomisesta

Vaikutan Salon kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä sekä kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajana. Tällä valtuustokaudella keskeisimpinä asioina pidän Salossa talouden tasapainottamista ja lähipalveluiden turvaamista.

Minulle politiikassa on tärkeää vastuun kantaminen ja kanssaihmisistä välittäminen. Vain tulevaisuuteen katsomalla ja hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan oikeasti kestäviä päätöksiä.

Toimivat palvelut kaupunkilaisille


Päiväkoti ja alakoulu ovat tärkeitä lähipalveluja. Lasten koulumatkojen tulee olla turvallisia ja kohtuullisia. Opetuksen taso ja laajuus eivät saa olla riippuvaisia koulun sijainnista.

Jokainen ansaitsee harrastuksen, sen mukanaan tuomia sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä ilmaisuun. Harrastustoiminta on myös tärkeä osa Salon kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.

Kun tarvitset lääkäripalveluja, ne tulee olla helposti saatavilla. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö on potilaan ja kaupungin etu. Pidän erittäin tärkeänä Salon sairaalahankkeen etenemistä.

Jokaisella tulee olla turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö


Monet eri tekijät vaikuttavat kotimme paikan valintaan. On kuitenkin erityisen tärkeää, että kotimme ympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on luoda kaupungin eri alueille paikkoja, joissa voi asua ja viettää vapaa-aikaa. Toteuttamisessa on otettava huomioon sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeet.

Hyvän perussuunnittelun ohella kunnan tulee myös vastata asumisympäristöön vaikuttaviin muuttuviin ja vaikuttaviin tekijöihin - kuten esimerkiksi lisääntyvään liikenteeseen. 

Kuntalaisen hyvinvointi


Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on parasta terveydenhoitoa. Avainasemassa ovat koti, neuvolat, koulu-, työ- ja muu perusterveydenhoito sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut. Ihmisiä on kannustettava liikkumaan ja huolehtimaan itse paremmin omasta henkisestä ja fyysisestä terveydestään. Myös ikäihmiset tarvitset ohjausta ja kuntoutusta, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulee olla meille itseisarvo. Turvallinen ja huolehtiva koti on lapsen koko elämän perusta. Vanhemmilla on vastuu lapsistaan. Kasvatustyössä tukena ovat kaupungin palvelut. Varhainen puuttuminen lapsen ja perheen ongelmiin on paras tapa ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia sekä syrjäytymistä. Perheen tulee saada apua ongelmiinsa aina, kun se sitä tarvitsee. Perhe tai lapsi ei voi odottaa jonossa. Lasten hyvinvointi on oltava meille aikuisille aina numero yksi. 

Vireä elinkeinoelämä luo kestävää kasvua ja elinvoimaa


Terve talous ja hyvä työllisyys ovat edellytys kaupungin peruspalvelujen turvaamiselle myös tulevaisuudessa. Menestyvät yritykset ovat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kivijalka.

Olemassa olevilla yrityksille tulee luoda paras mahdollinen kehitys- ja toimintaympäristö. Samalla uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä on edistettävä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaikin mahdollisin keinoin.

Yhteistyön yritysten ja kaupungin välillä on oltava myös sujuvaa. Kunnallisessa päätöksen teossa tarvitaan entistäkin nopeampaa reagointikykyä ja vahvempaa ennakointia. Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet yritystoiminnalle ja toimivat rakennuslupakäytännöt madaltavat yritysten kynnystä sijoittua Saloon.

Valinnoillamme on vaikutusta


Salo on yksi maamme suurimmista ja merkittävimmistä maaseutuelinkeinokunnista. Suositaan valinnoissamme enemmän kotimaista lähiruokaa, joka on tuoretta ja maukasta. Samalla takaamme elintarvikeketjun eri lenkkien elinvoimaisuuden alueellamme, työllistämme monia ihmisiä, saamme tuloja kaupungin kassaan ja säilytämme elävän maaseudun.